Information

Vestsjællands Kreds

VESTSJÆLLAND omfatter følgende kommuner:

Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Sorø, Ringsted og Holbæk.

Vi afholder 3-4 arrangementer årligt for seniormedlemmer bosiddende i vores område. Vi tilstræber, at arrangementerne, ud over det sociale element, også har et kulturelt indhold.

Aktiviteterne finansieres gennem brugerbetaling og tilskud fra Finansforbundet. I det omfang at et arrangement ikke bliver fuldtegnet af medlemmer, er der mulighed for at medlemmer kan medtage samboende ægtefælle/samlever.

Du kan læse mere om de enkelte arrangementer ved at bruge link i højre side.
Bustider og opsamlingssteder vil fremgå på siden TILMELDING.
 
Proceduren vedr. tilmelding
Al tilmelding kan kun foretages skriftligt. Du vil få en accept, når tilmelding er godkendt. Tilmelding kan først ske når arrangementet har været omtalt/annonceret i FINANS, således at alle har lige stor mulighed for at deltage/tilmelde sig. Se tidsfrister for annoncering og tilmelding under det enkelte arrangement. Finansbladet udkommer hver anden måned, så se efter vores annoncer.