Information

Vestsjællands Kreds

VESTSJÆLLAND omfatter følgende kommuner:

Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Sorø, Ringsted og Holbæk.
Som tidligere meddelt er det ikke længere muligt at orientere vore seniormedlemmer på anden måde end gennem annoncerer i bladet Finans og derfor vil vi også i 2019 fortsætte med at anvende denne hjemmeside.
Tak for den store tilslutning der har været i 2018 til vores arrangementer. Vi håber, at I også kan og vil deltage i arrangementerne i 2019.

Vi har planlagt følgende arrangementer i 2019:

1.  24. marts 2019 Elvis the Musical
2.  08.maj 2019 foredrag om "Caminoen".  KØR SELV ARRANGEMENT
3.  13. august 2019 Heldagstur til Langeland
4. 24. november 2019 julefrokost Vesthuset.  KØR SELV ARRANGEMENT

Du kan læse mere om de enkelte arrangementer ved at bruge link i højre side.
Bustider og opsamlingssteder vil fremgå på siden TILMELDING.

Proceduren vedr. tilmelding

Al tilmelding kan kun foretages skriftligt. Tilmelding kan først ske når arrangementet har været omtalt/annonceret i FINANS, således at alle har lige stor mulighed for at deltage/tilmelde sig. Se tidsfrister for annoncering og tilmelding under det enkelte arrangement. Finansbladet udkommer i 2019 kun hver anden måned, så se efter vores annoncer.

Tilmelding via e-mail 
seniorfinansvestsjaelland@gmail.com
Vi anbefaler, at du bruger tilmelding med mail.

VED  TILMELDING  KAN  DU  OGSÅ  BRUGE  DEN  FORMULAR  DER  ER  NEDERST  PÅ  SIDEN  TILMELDING.

Husk at oplyse dit medlemsnummer, mobilnr. samt påstigningssted
Husk sidste frist for tilmelding er 14 dage før arrangementet.

Husk når du indbetaler på Reg. Nr. 4398 – kontonummer 3556266093 for deltagelse, at angive tydeligt hvilket arrangement du betaler for med navn, det tager lang tid at få det hele til at gå op, når der mangler oplysninger vedr. indbetalingerne. Har du meldt dig til et arrangement er det bindende. Du vil få en mail med accept på din tilmelding eller om arrangementet er overtegnet.
Beløbet forfalder senest 14 dage før arrangementet.
Tilmelding er bindende, hvis der ikke er meldt afbud inden tilmeldingsfristens udløb.

Husk at notere datoerne i din kalender.

På gensyn
Bestyrelsen
Kirsten, Gerd og Ida