Information

Storstrøms Kreds

STORSTRØMS KREDS omfatter følgende kommuner:
Næstved, Faxe, Stevns, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland.

I Finans bladet hvert nummer under "Arrangementer for seniorer" - Region Sjælland - Storstrøm henvises til vores hjemmeside https://www.seniorfinans.dk

Alle arrangementer kan ses på vores hjemmeside https://www.seniorfinans.dk og vælg herefter "STORSTRØMS KREDS".
Hjemmesiden indeholder beskrivelser af de enkelte arrangemeter med priser, opsamlingssteder, bustider, tilmelding fra og andre nødvendige oplysnigner.

Vi har desværre ikke kunnet gennemføre nogle arrangementer i 2020, men -

VI glæder os til at se jer alle sammen i 2021.

Vi arbejder på følgende arrangementer i 2021:

1. 19. maj 2021 er en tur til Tivoli og Musicalen midt om natten. 
2. 22. juni 2021 er en tur til Fyn - Ditlevsdal Bisonfarm og Humlemagasinet.
3. 20. august 2021 - Foreløbig dato - Arrangement er under planlægning.
4. november 2021 - Julefrokost 2021 er under planlægning

Proceduren vedr. tilmelding
Al tilmelding foretages skriftligt.
Tilmelding kan først ske fra den dato der står under arrangementet her på hjemmesiden. Tilmelding er efter først til mølle princippet.
På den måde får alle lige stor mulighed for at deltage/tilmelde sig.
Ved overtegning oprettes venteliste. 
Du kan tilmelde dig med en ledsager, såfremt der er plads..
NB! Finansforbundet definerer ledsager som "ægtefælle/samlever" tilmeldt på samme adresse!
Alle der sender en tilmelding, får en bekræftelse på e-mail, om man er tilmeldt eller på venteliste.
Se tidsfrister for tilmelding under det enkelte arrangement.
Tilmeldinger der er sendt før den på hjemmsiden angivne dato under  "Tilmelding fra" returneres.

Tilmelding nederst på siden Tilmelding Storstrøms Kreds
Scroll ned og udfyld formularen "Storstrøms Kreds Tilmelding" med alle oplysninger.
Navn og adresse på eventuel ledsager skrives i feltet "Ledsagers navn og adresse"
Til sidst trykkes send helt forneden. 

Tilmelding via e-mail til seniorfinans@lightmail.dk 

Husk at oplyse dit medlemsnummer, navn og adresse, mobilnr., samt påstigningssted eller kører selv.
Husk også navn og adresse på eventuel ledsager.
Mangler disse oplysninger sendes vi din tilmelding retur til dig.
Først når alle oplysningerne er i din mail bliver du registreret.
Husk sidste frist for tilmelding er 14 dage før arrangementet.

Er du fraskåret at bruge de digitale løsninger eller mangler oplysninger,
kan du kontakte Dorthe Vejen på mobil 24817865.

NB fra 2020 
NYT KONTONUMMER
Husk at ændre, hvis du har oprettet os som beløbsmodtager i netbank.

Husk når du indbetaler på konto reg. 2191 kt. nr. 6899 930 736 for deltagelse, at angive tydeligt hvilket arrangement du betaler for, arr1, arr2 osv. samt navn og medlemsnummer, det tager lang tid at få det hele til at gå op, når der mangler oplysninger vedr. indbetalingerne.
Har du meldt dig til et arrangement er det bindende.

Hvis det viser sig, at det arrangementer du har tilmeldt dig, er overtegnet, får du besked.
Beløbet forfalder 14 dage før arrangementet.

Vær opmærksom på, at telefonnummer oplyses til Seniorfinans Storstrøm, til brug for tilfælde af forsinkelse eller aflysning.

Husk at notere datoerne i din kalender.