Information

Storstrøms Kreds

STORSTRØMS KREDS omfatter følgende kommuner:
Næstved, Faxe, Stevns, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland.

Alle arrangementer annoncerer i bladet Finans med en kort beskrivelse og henvisning til vores hjemmeside http://www.seniorfinans.dk/storstroms-kreds.
Hjemmesiden indeholder beskrivelser af de enkelte arrangemeter og på tilmeldingssiden er priser, opsamlingssteder, bustider og andre nødvendige oplysnigner.

Tak for den store tilslutning der har været til vores arrangementer i 2019.
Vi håber, at I også kan og vil deltage i arrangementerne i 2020. 

Vi har planlagt følgende arrangementer i 2020:

1. 19. april er en tur til Tivoli og Musicalen midt om natten. FLYTTET TIL 2021.
2. 17. juni er en tur til Fyn - Ditlevsdal Bisonfarm og Humlemagasinet. FLYTTET TIL 2021.
3. 20. august - Arrangement er FLYTTET TIL 2021.
4. 24. november -  julearrangement på KIKKO i Lindholmscenteret - underplanlægning.

Proceduren vedr. tilmelding
Al tilmelding foretages skriftligt.
Tilmelding kan først ske når arrangementet har været omtalt/annonceret i FINANS, dog tidligst 2 måneder før arrangementets dato. Tilmelding er efter først til mølle princippet.
På den måde får alle lige stor mulighed for at deltage/tilmelde sig.
Ved overtegning oprettes venteliste. 
Du kan tilmelde dig med en ledsager.
NB! Finansforbundet definerer ledsager som "ægtefælle/samlever" tilmeldt på samme adresse!
Alle der sender en tilmelding, får en bekræftelse på e-mail, om man er tilmeldt eller på venteliste.
Se tidsfrister for annoncering og tilmelding under det enkelte arrangement.
Tilmeldinger der er sendt før den i FINANS og på hjemmsiden angivne dato under  "Tilmelding fra" returneres.

Tilmelding nederst på siden Tilmelding Storstrøms Kreds
Scroll ned og udfyld formularen "Storstrøms Kreds Tilmelding" med alle oplysninger.
Navn og adresse på eventuel ledsager skrives i feltet "Ledsagers navn og adresse"
Til sidst trykkes send helt forneden. 

Tilmelding via e-mail til seniorfinans@lightmail.dk 

Husk at oplyse dit medlemsnummer, navn og adresse, mobilnr., samt påstigningssted.
Husk også navn og adresse på eventuel ledsager.
Mangler disse oplysninger sendes vi din tilmelding retur til dig.
Først når alle oplysningerne er i din mail bliver du registreret.
Husk sidste frist for tilmelding er 14 dage før arrangementet.

Er du fraskåret at bruge de digitale løsninger eller mangler oplysninger,
kan du kontakte Dorthe Vejen på mobil 24817865.

NB fra 2020 
NYT KONTONUMMER
Husk at ændre, hvis du har oprettet os som beløbsmodtager i netbank.

Husk når du indbetaler på konto reg. 2191 kt. nr. 6899 930 736 for deltagelse, at angive tydeligt hvilket arrangement du betaler for, arr1, arr2 osv. samt navn og medlemsnummer, det tager lang tid at få det hele til at gå op, når der mangler oplysninger vedr. indbetalingerne.
Har du meldt dig til et arrangement er det bindende.

Hvis det viser sig at det arrangementer du har tilmeldt dig, er overtegnet, får du besked.
Beløbet forfalder 14 dage før arrangementet.
Tilmelding er bindende, der kan dog meldes afbud indtil 14 dage før.

Vær opmærksom på, at telefonnummer oplyses til Seniorfinans Storstrøm, til brug for tilfælde af forsinkelse eller aflysning.

Husk at notere datoerne i din kalender.