Nørrebro Bryghus med foredrag 2021

Roskilde Kreds

Arrangementer

S​​​​eniorfinans Region Roskilde

Region Roskilde inviterer hermed til

 

Foredrag og middag i
Nørrebro Bryghus, Ryesgade 3,
 2200 København N.

Onsdag, den 15. september 2021, kl. 15.30.

Endelig er vi klar til at genoptage vores aktiviteter, og vi begynder med en spændende dag på Nørrebro Bryghus med foredrag af fhv. ceremonimester Christian Eugen-Olsen.

Christian Eugen-Olsen er en dansk officer og hofembedsmand. Fra 1990-2012 har han været HM Dronning Margrethe 2.s ceremonimester. Han er desuden kammerherre og oberstløjtnant i Den Kongelige Livgarde. Ceremonimesteren er ansvarlig for modtagelser af ambassadører og fremmede statsoverhoveder og som arrangør af officielle festligheder. Ceremonimesteren er hofmarskallens stedfortræder og hjælper. Han planlægger regentparrets rejser til udlandet og sommertogter rundt i Danmark med Kongeskibet Dannebrog. Eugen-Olsen har arrangeret regentparrets statsbesøg i USA og Canada i 1991, Tyskland i 1994, Sydafrika i 1996, England og Skotland i 2000 og Thailand i 2001. Og for de officielle besøg af Norges kongepar i 1991, det japanske kejserpar i 1998, Sydafrikas præsident Nelson Mandela i 1999 og den tyske forbundspræsident Johannes Rau i 2002. Han har desuden stået for Prins Joachim og Prinsesse Alexandras bryllup i 1995, Dronning Margrethes regeringsjubilæum i 1997, dronningens 60 års fødselsdag i 2000 og Dronning Ingrids begravelse samme år. Dertil kommer Kronprins Frederiks bryllup i 2004 med Mary Donaldson. Han er også formand for flere fonde, bl.a. Garderhøjfonden og Rytmisk Musikkonservatoriums Venner og har forskellige bestyrelsesposter, bl.a. for plejehjemmet Holmegårdsparken, Radio Uptown og Fredningsrådet. I fritiden er han bl.a. jazzmusiker.

Foredrag: Kongehuset – hvorledes virker hoffet?
Christian Eugen-Olsen kommer ind på regentens virke og hoffets organisation, og hvordan det hele spiller sammen. Han kommer også ind på, hvor man bor og de historier der knytter sig hertil.

Ca. 18.00: Efter foredraget får vi serveret bryghusets 3 retters sæsonmenu og tilhørende ølmenu, efterfulgt af kaffe/the.

Bemærk:
Du sørger selv for transport ud og hjem. 
(bus 5C fra Nørreport St. til Ryesgade, eller ca. 1100 m. til fods)

Tid: Onsdag, 15. september 2021, kl. 15.30. 
Sted: Nørrebro Bryghus, Ryesgade 3, 2200 Kbh. N.
Pris: Medlemmer 195 kr., ledsager (hvis plads) 1000 kr.
Betaling til Konto 2191-6290207116
Tilmelding til: roskildefinans@gmail.com senest 1. september 2021
Bemærkninger: Husk navn, adresse, medlemsnummer og telefonnummer, (til brug ved evt. behov for kontakt).

Tilmeldingen er først gældende, når både betaling og tilmelding er modtaget.
Der er kun 50 pladser, så det er selvfølgelig: Først til mølle!
Arne Sørensen, Pileskovvej 23, 2635 Ishøj, mob. 40928438