Forårstur

Roskilde Kreds

Arrangementer

Udflugt den 4. maj 2019 til Andelslandsbyen Nyvang

Oplev Danmarks besættelse og befrielse på 6 timer. Oplevelsen spænder fra de første ”Oprop” den 9. april 1940 til de glade majdage i 1945 hvor Danmark atter er frit.

Vi kører fra Solrød Strand station, Solrød Center klokken 8.45 og fra Hyrdehøj Bygade 4000 Roskilde klokken 9.20.

Bussen er fremme klokken 10, og vi går ind og lader os indfange af dette totalteater. Vi mødes til frokost. Orientering i bussen om tid og sted. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at fortælle om dagens forløb i detaljer, så glæd jer til at blive overrasket. Ved ankomsten udleveres program til hver enkelt, som fortæller om tid og sted for de forskellige begivenheder. Husk fornuftigt fodtøj.

Tilmelding til Forårstur til:  roskildefinans@gmail.com    kontonr.: reg 0434 konto 3191551273

Pris: medlemmer kr. 150,- ledsagere hvis der er plads: kr. 475,-   
Husk at oplyse medlemsnummer, navn og adresse, mailadresse, telefonnummer og mobilnummer samt påstigningssted.

Forventet hjemkomst Hyrdehøj ca. kl. 17.00, Solrød St. 17.30.

Sidste frist for tilmelding den 15. april 2019.

Tonni Smidt,
Teglovnsvej 27
4100 Ringsted.